Turto apyrašo sudarymas

  • Turto apyrašo sudarymas

Turto apyrašo sudarymas


Palikimo priėmimas pagal turto apyrašą reiškia, kad įpėdinis, priėmęs palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą, už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu.


Palikimo priėmimas pagal apyrašą yra vienintelis palikimo priėmimo būdas, kuris padeda paveldėtojui apsisaugoti nuo rizikos, kad palikėjo skolos viršys paveldėtą turtą ir todėl įpėdiniui kils pareiga jas grąžinti iš asmeninio turto.


Palikimo apyrašas sudaromas tiek palikėjo kreditorių, tiek įpėdinių interesais. Jį sudarius, nustatoma palikimo sudėtis.


Paveldimo turto apyrašas ne tik padeda apsisaugoti nuo netikėtų skolų naštos, bet ir apsaugo nuo galimo įpėdiniui priklausančių lėšų praradimo. Apyrašą sudarantis antstolis surenka išsamią informaciją apie skolininko turtą ir skolinius įsipareigojimus.


Notaro išduotą vykdomąjį pavedimą dėl turto apyrašo sudarymo įpėdinis ne vėliau kaip per dvi savaites pateikia bet kuriam palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismo veiklos teritorijoje veikiančiam antstoliui.