Dokumentų įteikimas

  • Dokumentų įteikimas

Dokumentų įteikimo (perdavimo) paslauga
Antstolis arba antstolio padėjėjas fizinių ar juridinių asmenų prašymu perduoda ir įteikia dokumentus kitiems Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ar juridiniams asmenims.


Procesinių ir kitų dokumentų įteikimas per antstolį yra efektyvus būdas pranešti apie svarbią teisinę reikšmę turinčius įvykius asmenims, kurie vengia vykdyti prievoles, įsipareigojimus arba kai labai svarbus tikslus dokumento įteikimo laikas.


Dokumentas įteikiamas kaip įmanoma operatyviau asmens gyvenamojoje vietoje, darbo vietoje ar bet kurioje kitoje asmens buvimo vietoje. Neradus paties adresato, antstolis dokumentus gali įteikti jo šeimos nariams, namo administracijai, seniūnijos seniūnui ar darbovietės administracijai. Tokiu būdu užtikrinamas dokumentų įteikimo efektyvumas, kai nerandamas pats adresatas.


Jeigu nėra jokios galimybės įteikti dokumentus asmeniui tiesiogiai ar netiesiogiai, tuomet užsakovui yra išduodama pažyma dėl dokumentų neįteikimo ir nurodomos priežastys, dėl kurių dokumentai nebuvo įteikti.