Paslaugos

Ilgametę patirtį skolų išieškojimo srityje sukaupusios antstolės Irenos Beliačic kontora yra įsikūrusi pačiame Vilniaus miesto centre, Gedimino prospekte. Veiklos teritorija: Vilniaus miestas ir Vilniaus rajonas.


Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas.


Išieškodamas skolas ar vykdydamas kitus jam suteiktus įgaliojimus, antstolis veikia Lietuvos Respublikos vardu, visi įgaliojimai ir funkcijos, taip pat ir aukšti kvalifikacijos bei reputacijos reikalavimai yra griežtai reglamentuojami teisės aktais, kas užtikrina teisėtumo, konfidencialumo garantijas, oficialumą visam skolų išieškojimo procesui.


Atlikdami savo funkcijas, antstoliai yra nepriklausomi ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, LR antstolių ir kitais įstatymais, kitais teisės aktais, antstolių profesinės etikos kodeksu.


Antstolės Irenos Beliačic kontoroje teikiamos paslaugos: