Faktinių aplinkybių konstatavimas

  • Faktinių aplinkybių konstatavimas

Faktinių aplinkybių konstatavimas – tai smulkus antstolio objektyviai matomų ir (ar) nustatomų faktinių aplinkybių aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Konstatuojamos faktinės aplinkybės papildomai gali būti fiksuojamos vaizdo ar garso įrašymo priemonėmis. Tokie garso ar vaizdo įrašai laikomi sudedamąja faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo dalimi.


Baigtinio sąrašo, kokias aplinkybes gali užfiksuoti antstolis, nėra, nes užfiksuoti galima bet kokias aplinkybes (nuo statybinių defektų iki asmeninių santykių). Protokolai ypač praverčia fiksuojant greitai kintančią informaciją (pavyzdžiui informaciją internete, socialiniuose tinkluose). Faktines aplinkybes antstolis konstatuoja laikydamasis objektyvumo, nešališkumo bei tikslumo principų, o protokole apžiūros, stebėjimo, patikrinimu ar kitu būdu, kuris nesusijęs su specialių žinių panaudojimu, užfiksuoja faktinę padėtį, esančią konstatavimo/fiksavimo metu.


Faktinių aplinkybių konstatavimas bei išmintingas jo panaudojimo būdas yra puiki prevencinė priemonė, užkertanti kelią nesutarimams, o nesutarimams peraugus į rimtus ginčus - palengvinanti įrodinėjimo procesą, įskaitant teisminius ginčus.


Fiksuojant faktines aplinkybes naudojamos vaizdo, garso fiksavimo priemonės. Antstolis, supažindintas su situacija, kurią reikės konstatuoti, pasiūlo ir suderina su užsakovu efektyviausią aplinkybių fiksavimo būdą. Užsakovo pageidavimu, protokolas gali būti paruoštas ir pateiktas popierine arba elektronine forma.


Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą antstolis paruošia ne vėliau kaip kitą darbo dieną ir įkelia į faktinių aplinkybių konstatavimo duomenų bazę. Protokole užfiksuota informacija yra konfidenciali ir žinoma tik užsakovui bei antstoliui.


Antstolio surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas laikomas oficialiu rašytiniu įrodymu ir turi didesnę įrodomąją galią.


Išsamesnė informacija teikiama:
Gedimino pr. 24, Vilnius 
tel. 8 685 37 519
el. paštu i.beliacic@antstoliai.lt