Skolų išieškojimas

 • Skolų išieškojimas

Priverstinis skolų išieškojimas vykdomas pagal teismo ar kitų institucijų (pvz. notarų) išduotus vykdomuosius dokumentus.

Siekiant efektyvaus vykdymo proceso, taikomos įvairios priverstinio pobūdžio priemonės:

 • išieškoma iš skolininko lėšų ir turto ar turtinių teisių;
 • išieškoma iš skolininko turto ir pinigų sumų, esančių pas trečiuosius asmenis;
 • išieškoma iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų oficialių pajamų.

Stengiantis kuo sėkmingiau (tinkamiau) atstovauti kliento interesus, atsižvelgiama ir į skolininko teises: išaiškinami galimi skolos dengimo variantai, skatinamas mokėjimo geruoju principas, taip siekiant išsaugoti gerus skolininko ir jo kreditoriaus santykius.


Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja vykdomųjų dokumentų pateikimo tvarka: vykdomųjų dokumentų dėl piniginių sumų išieškojimo skirstymas centralizuojamas: valstybės institucijų ir privačių kreditorių pateikiamus popierinius ir elektroninius ir vykdomuosius dokumentus antstoliams paskirsto Antstolių informacinė sistema . Išsamią informaciją apie popierinių ir elektroninių vykdomųjų dokumentų pateikimą rasite: www.antstoliurumai.lt


Nepiniginio pobūdžio vykdomuosius dokumentus išieškotojai savarankiškai pateikia pasirinktiems antstoliams.


Nepiniginio pobūdžio vykdomųjų dokumentų kategorijos:

 • Dėl daiktų perdavimo išieškotojui
 • Dėl vaiko perdavimo
 • Dėl priverstinio iškeldinimo iš gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų
 • Dėl priverstinio įkeldinimo į gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas
 • Dėl periodinių išmokų, išskyrus išlaikymą, išieškojimo
 • Dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo
 • Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo
 • Dėl skolininko įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, išskyrus vykdomuosius dokumentus dėl statinio nugriovimo, jo dalies (-ių) išardymo ar kitų statybos darbų atlikimo ir (ar) statybvietės sutvarkymo
 • Dėl turto konfiskavimo vykdymo
 • Dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ar likvidavimo, paskirtų kaip kriminalinė bausmė
 • Teismo nurodymas dėl faktinių aplinkybių konstatavimo
 • Teismo pavedimas dėl teismo šaukimo ar kito procesinio dokumento įteikimo