Paslaugos

Skolų išieškojimas
Skolų išieškojimas

Priverstinis skolų išieškojimas vykdomas pagal teismo ar kitų institucijų (pvz. notarų) išduotus vykdomuosius dokumentus.
Stengiantis kuo sėkmingiau (tinkamiau) atstovauti kliento interesus, atsižvelgiama ir į skolininko teises: išaiškinami galimi skolos dengimo variantai, skatinamas mokėjimo geruoju principas, taip siekiant išsaugoti gerus skolininko ir jo kreditoriaus santykius.

Faktinių aplinkybių konstatavimas
Faktinių aplinkybių konstatavimas

Faktinių aplinkybių konstatavimas – tai smulkus antstolio objektyviai matomų ir (ar) nustatomų faktinių aplinkybių aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Konstatuojamos faktinės aplinkybės papildomai gali būti fiksuojamos vaizdo ar garso įrašymo priemonėmis. Tokie garso ar vaizdo įrašai laikomi sudedamąja faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo dalimi.

Dokumentų įteikimas
Dokumentų įteikimas (perdavimas)

Antstolis arba antstolio padėjėjas fizinių ar juridinių asmenų prašymu perduoda ir įteikia dokumentus kitiems Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ar juridiniams asmenims.
Dokumentas įteikiamas kaip įmanoma operatyviau asmens gyvenamojoje vietoje, darbo vietoje ar bet kurioje kitoje asmens buvimo vietoje.

Tarpininkavimas
Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles

Ikiteisminis skolų išieškojimas vykdomas tuomet, kai skola nėra priteista teismo sprendimu, bet yra pateikiami skolos atsiradimą patvirtinantys dokumentai. Teikiant ikiteisminę skolos išieškojimo paslaugą antstolis veikia kaip tarpininkas: siekiama, kad skolininkas gera valia įvykdytų turtinę prievolę ir būtų išvengtas teisminis procesas. Šiuo atveju antstolis netaiko priverstinių skolos išieškojimo priemonių.

Teisinis konsultavimas
Teisinis konsultavimas

Antstolė teikia teisines konsultacijas vykdymo proceso klausimais. Asmuo, ketinantis pateikti nepiniginio pobūdžio išieškojimo vykdomąjį dokumentą gali kreiptis telefonu, el. paštu ir gauti išsamią konsultaciją apie galimus vykdymo veiksmus, perspektyvas, terminus ir t.t. Tiek kreditoriams, tiek debitoriams yra suteikiama visa informacija apie atliktus išieškojimo veiksmus, teikiamos konsultacijos kontoroje, telefonu ar elektroniniu paštu.

Turto apyrašo sudarymas
Turto apyrašo sudarymas

Palikimo priėmimas pagal turto apyrašą reiškia, kad įpėdinis, priėmęs palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą, už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu.
Palikimo priėmimas pagal apyrašą yra vienintelis palikimo priėmimo būdas, kuris padeda paveldėtojui apsisaugoti nuo rizikos, kad palikėjo skolos viršys paveldėtą turtą ir todėl įpėdiniui kils pareiga jas grąžinti iš asmeninio turto.